ПРЉАВКО

Ученици одељења 3-5 са својом учитељицом Тањом Томашевић,  учествовали су на конкурсу „Учионица из снова“, где се такмичило око педесет основних и средњих школа из Србије. Задатак је био да се направи рад који ће својом поруком указати на значај и важност очувања животне средине.

Наши ученици направили су Прљавка, чудовиште од пластичних чаша и кеса.

Освојили су прву награду – подове за учионице продуженог боравка. Можете нас видети овде:

 

Свака част.

Честитамо!!!

 

РИТAМ РAДНOГ ДAНA ШKOЛE

Вaспитнo-oбрaзoвни рaд ћe сe oргaнизoвaти у две смене, са седмичном променом: једну смену чине ученици свих „ парних “ (другог, четвртог, шестог и осмог) разреда, а другу смену ученици свих „ непарних“ ( првог, трећег, петог и седмог ) разреда.


Преподневна смена

Поподневна смена

I VIII

I - IV

V - VIII

Улaзak учeниka

1. час

8.00 - 8.45

13.15 - 14.00

14.05 – 14.50

2. час

8.50 - 9.35

14.05 – 14.50

14.55 – 15.40

3. час

9.55 - 10.40

14.55 – 15.40

16.00 – 16.45

4. час

10.45 - 11.30

16.00 – 16.45

16.50 -17.35

5. час

11.35 - 12.20

16.50 -17.35

17.40 – 18.25

6. час

12.25 - 13.10

17.40 – 18.25

18.30 - 19.15

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК


У школској 2019/2020. години, продужени боравак има три групе ученика првог и три групе ученика

другог разреда.


 

 

 

БРOJНO СТAЊE УЧEНИKA И OДEЉEЊA

 

 

разред

ПОЛ

УКУПНО

разред

ПОЛ

УКУПНО

М

Ж

М

Ж

I1

15

11

26

V1

14

12

26

I2

16

11

27

V2

14

13

27

I3

17

10

27

V3

12

13

25

I4

16

11

27

V4

14

11

25

I5

15

12

27

V5

13

13

26

УКУПНО

79

55

134

УКУПНО

67

62

129

II1

12

17

29

VI1

14

14

28

II2

12

16

28

VI2

12

13

25

II3

13

16

29

VI3

13

14

27

II4

13

14

27

VI4

14

15

29

II5

13

15

28

VI5

15

13

28

II6

13

15

28

VI6

13

14

27

УКУПНО

76

93

129

УКУПНО

81

83

164

III1

10

14

24

VII1

12

14

26

III2

13

13

26

VII2

14

13

27

III3

13

13

26

VII3

13

14

27

III4

14

12

26

VII4

12

15

27

III5

12

13

25

VII5

14

15

29

III6

14

13

27

VII5

12

14

26

УКУПНО

76

78

154

УКУПНО

77

85

162

IV1

13

17

30

VIII1

15

9

24

IV2

14

15

29

VIII2

14

11

25

IV3

14

15

29

VIII3

12

12

24

IV4

14

15

29

VIII4

14

11

25

IV5

14

16

30

VIII5

13

11

24

УКУПНО

69

78

147

УКУПНО

68

54

122

I – IV

300

304

604

V - VIII

293

284

577

I - VIII

593

588

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Школи је укупно 44 одељења, од тога – 22 одељења од I до IV и 22 одељења од V до VIII разреда.

Просечан број ученика по одељењима је 27.

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.