Педагог и психолог

 

Биљана Михаиловић,

школски психолог

Наташа Еремија.

школски  педагог

Катарина Гемаљевић,

школски  педагог

 


 

 

 

Разматрајући како можемо да унапредимо наставу,

2. и 3.марта 2020.године заинтересоване наставнице

учествовале су на радионици


Интерактивне образовне технике “.


Радионицу је реализовала психолог

Биљана Михаиловић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру стручног усавршавања у школи,

16. и 17.јануара 2020. године одржане су радионице


„ К о м у н и к а ц и ј а   с а   д е ц о м “

за заинтересоване наставнике.


Бавили смо се специфичностима комуникације са децом,

као и начинима који је могу отежати или олакшати.


Радионицу је осмислила и реализовала

Биљана Михаиловић, школски психолог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

У понедељак, 16.12.2019.године, за групу

заинтересованих родитеља, психолог школе

Биљана Михаиловић одржала је предавање

на тему

 

„Васпитни стилови родитеља“.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Непосредно пре него што ће Конвенција о

правима детета напунити 30 година,

18. и 19.новембра 2019.године, на радионици

"Декорација, манипулација...партиципација",

наставници заинтересовани за ову тему

бавили су се дечјим правима.

Радионицу је организовала и водила

Биљана Михаиловић, школски психолог.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

У оквиру стручног усавршавања у школи,

18. и 19.новембра 2019.године, педагог школе,

Наташа Еремија, одржала је предавање за

Наставнике

 

"Значај правовременог планирања".

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Како бисмо се подсетили важних елемената и

корака у пружању додатне подршке ученицима,

10. и 11. октобра 2019.године,

за групе заинтересованих наставника одржане

су радионице "Израда педагошког профила".

Радионице је осмислила и реализовала психолог

 

Биљана Михаиловић. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

24.и 25.децембра 2018.године са групама

заинтересованих наставника одржане су

радионице „Вршњачки притисак“,

које је осмислила и реализовала

 

Биљана Михаиловић, школски психолог.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


У понедељак, 24.децембра 2018.године

за групу заинтересованих родитеља

 

школски психолог Биљана Михаиловић је

одржала предавање „Вршњачки притисак“.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Са циљем ефикаснијег и уједначенијег васпитног

деловања,29. и 30.октобра 2018.године

одржане су радионице

„Израда Плана појачаног васпитног рада“

са групама заинтересованих наставника. 

Радионице је осмислила и реализовала

Биљана Михаиловић, школски психолог.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.  и  27.  септембар  2018.године  били  су  дани  за

стручно   усавршавање   заинтересованих  наставника.

„Идентификација  даровитих – коришћење чек листе“ и

„Међупредметне  компетенције, 2.део“  биле  су  теме

којима смо се бавили.

Радионице је осмислила и водила Биљана Михаиловић,

школски психолог.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

У понедељак, 28.маја 2018.године одржан је заједнички

родитељски састанак родитеља ученика осмог разреда.

Значајне информације

о предстојећим уписним активностима родитељима

су пружили директор школе Милета Ђоровић

и психолог Биљана Михаиловић.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23. и 24.април 2018. године су били дани за стручно усавршавање.

Заинтересовани наставници су учествовали у радионицама

„Тимски рад“ и „Праћење напредовања ученика и евиденција“.

Радионице је осмислила и водила

школски психолог Биљана Михаиловић.

На фотографијама се види посвећено „трагање“

за својом улогом у тиму!


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

У понедељак, 23.4.2018. године

за заинтересоване родитеље

психолог школе Биљана Михаиловић

одржала је предавање „Како васпитавати, III  део“.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

За групе заинтересованих наставника,

26. и 27.фебруара 2018.године,

психолог Биљана Михаиловић одржала је

едукативно-искуствене радионице

„Грешке у оцењивању“.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

За групе заинтересованих наставника,

26. и 27.фебруара 2018.године,

педагог Наташа Еремија

одржала је предавања

„Педагошка и школска документација“.

------------------------------------------------------------------------------

 

У понедељак, 26.2.2018. године

психолог школе Биљана Михаиловић

одржала је предавање за заинтересоване родитеље

„Како васпитавати, II део“.


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДАВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ „КАКО ВАСПИТАВАТИ 1“


У петак, 26.јануара 2018.године за заинтересованих

42 родитеља школски психолог Биљана Михаиловић

одржала је први део предавања „Како васпитавати“.


 

 

 


 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РАДИОНИЦE „СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДЕ“


За групе заинтересованих наставника, 4. и 5.децембра 2017.године

одржане су радионице „Стереотипи и предрасуде“.

 

Осим вежби за препознавање, групе су разматрале и начине за

превазилажење стеретипа и предрасуда. Радионице је осмислила

и водила Биљана Михаиловић, школски психолог.


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Radionica Ličnost nastavnika


U okviru stručnog usavršavanja u školi, i ove godine se nastavljaju psihološke radionice za

zainteresovane nastavnike.
Prva radionica u ovogodišnjem ciklusu nosila je naziv Ličnost nastavnika i realizovana je sa

dve grupe nastavnika, 20-og i 21-og oktobra 2015.godine.
Prepoznavanje  svojih  osobina, poredjenje  sa  zahtevima   posla  nastavnika  i

otvaranje mogućnosti za promenu - bili  su ciljevi koje su svi  učesnici  sa interesovanjem prihvatili,

o čemu svedoče i fotografije. 

Radionice je realizovala Biljana Mihailović, školski psiholog.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Грешке у вођењу педагошке документације


У циљу бољег вођења педагошке документације, за заинтересоване групе наставника,

током октобра 2016.године, педагог школе, Наташа Еремија, одржала је предавање

„Вођење педагошке документације“, а психолог школе, Биљана Михаиловић,

представила је резултате истраживања „Грешке у вођењу педагошке документације“.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------


Планирање часа


12.и 13.новембра 2015.године за групе заинтересованих наставника на тему „Планирање часа“ педагог школе Наташа Еремија је одржала предавање, а психолог Биљана Михаиловић – радионицу.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Одељењски старешина: приручник


За зантересоване наставнике, 24.12.2015.године, Биљана Михаиловић,

школски психолог, представила је „Одељењски старешина: приручник“,

чији је коаутор заједно са Љиљаном Вдовић. Приручник је издала

Издавачка кућа „Едука“.

 


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Индивидуални разговори са родитељима


Како би комуникација са родитељима била квалитетнија, са групама

заинтересованих наставника су 14.и 15.марта 2016. године

реализаоване радионице на тему „Индивидуални разговори

са родитељима“.

Реализовала их је Биљана Михаиловић, школски психолог.


 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Грешке у вођењу педагошке документације

 

У циљу бољег вођења педагошке документације, за заинтересоване

групе наставника, током октобра 2016.године, педагог школе,

Наташа Еремија, одржала је предавање „Вођење педагошке документације“,

а психолог школе, Биљана Михаиловић, представила је резултате

истраживања „Грешке у вођењу педагошке документације“.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Како се заштитити од дигиталног насиља


За заинтересоване родитеље, 15.новембра 2016. године школски психолог

Биљана Михаиловић је одржала предавање на тему „Како се заштитити од

дигиталног насиља“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Дигитално насиље

За групе заинтересованих наставника, 15.и 22.новембра 2016.године

одржана је радионица са предавањем на тему „Дигитално насиље“.

Реализаторка је била Биљана Михаиловић, школски психолог.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Васпитни стилови родитеља

 

За заинтересоване родитеље, 21.12.2016.године, школски психолог Биљана Михаиловић је одржала предавање на тему „Васпитни стилови родитеља“.

 


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Идентитет


У оквиру припреме за упис ученика-миграната у нашу школу,

школски психолог Биљана Михаиловић је 31.1.2017.године одржала

предавање за наставнике „Образовни системи Сирије и Авганистана“

и искуствену радионицу „Идентитет“.​​

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Анализa посећених часова


Након посећених часова у првом полугодишту, педагог Наташа Еремија

и психолог Биљана Михаиловић урадиле су "Анализу посећених часова"

и презентовале заинтересованим наставницима.

 


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подршка учењу


За заинтересоване родитеље, 23.3.2017.године, школски психолог

Биљана Михаиловић је одржала предавање на тему „Подршка учењу“.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Међупредметне компетенције

Пратећи иновације, предавање „Међупредметне компетенције“

за заинтересоване наставнике одржала је

Биљана Михаиловић, школски психолог.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Даровитост


Радионицу „Даровитост“ за групе заинтересованих наставника

30.и 31.октобра 2017. реализовала је Биљана Михаиловић,

школски психолог. Нагласак је био на дефинисању даровитости и отвореним питањима у вези са тим. Представљене су и заблуде и предрасуде у вези са даровитошћу, а посебан нагласак је био на приступу и начинима рада, као и тешкоћама у пракси. Посебно интересовање и дискусију наставника су

изазвале пожељне особине наставника који раде са даровитом децом.


 


 

 

 

 

  

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0227.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.