5. РАЗРЕД- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА дужих од 15 минута

*ПЗ-писмени задатак, а  остало су контролни задаци.

бр.

нас. нед.

5 – 1

А

5 – 1

Б

5 – 2

А

5 – 2

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски, КЗ,

четвртак

српски, КЗ,

петак

српски, КЗ,

четвртак

српски, КЗ,

петак

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

1.ЕЈ ПЗ

4.ЕЈ ПЗ

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9.мат ПЗ

8. мат ПЗ

9. мат ПЗ

8. мат ПЗ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

српски, ПЗ,

петак

српски, ПЗ,

четвртак

српски, ПЗ,

петак

српски, ПЗ,

четвртак

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки

КЗ 25.2.

биологија

КЗ 23.2.

биологија КЗ 26.2.

руски

КЗ 25.2.

немачки

КЗ 26.2.

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

енглески језик, писмени зад., 3.3. среда

руски / немачки

КЗ 4.3.

немачки

КЗ 5.3.

руски

КЗ 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

10. ист КВ,

енглески језик, писмени зад.,

8.3.понедељак

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15. мат КВ

17. ист КВ

16. мат КВ

18.гео КВ

15. мат КВ

16. мат КВ

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

25. гео КВ

25.ЕЈ ТЕСТ

23.3. биологија

22.ЕЈ ТЕСТ

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

30.3. биологија

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

6. мат ПЗ

5. мат ПЗ

6. мат ПЗ

5. мат ПЗ Историја

09.04.

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Географија (14.04.)

Историја

16.04

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки

ПЗ 22.4.

биологија 20.4 КЗ

биологија

КЗ 23.4.

руски

ПЗ 22.4.

Географија (21.04.)

немачки

ПЗ 23.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

руски / немачки

ПЗ 29.4.

немачки

ПЗ 28.4.

руски

ПЗ 29.4.

32

10.5. – 14.5 .

A – пон, ср, пет

Б-ут,чет

енглески језик, писмени зад., 12.5., среда

13.ЕЈ ПЗ

10.ЕЈ ПЗ

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски, КЗ, четвртак

енглески језик, писмени зад., 19.5., среда

српски, КЗ,

петак

српски, КЗ,

четвртак

српски, КЗ,

петак

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

25.мат КВ

26. ист КВ

24. мат КВ

25. мат КВ

24. мат КВ

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски, ПЗ, четвртак

02.ист КВ

српски, ПЗ,

петак

српски, ПЗ,

четвртак

српски, ПЗ,

петак

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

8.мат ПЗ

7. мат ПЗ

8. мат ПЗ

7. мат ПЗ

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

38

21. и 22.6.

Б – ут

А – пон

 

 

бр.

нас. нед.

5 – 3

А

5 – 3

Б

5 – 4

А

5 – 4

Б

5 – 5

А

5 – 5

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски

ј. и књ.

четвртак

28.јан. КЗ

српски

ј. и књ.

петак

29.јан.

КЗ

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

КЗ српски

1.2. пон

КЗ српски

2.2. уторак

КЗ српски

1.2. пон

КЗ српски

2.2. уторак

1.ЕЈ ПЗ

4.ЕЈ ПЗ

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9. мат ПЗ

8. мат ПЗ

9. мат ПЗ

8. мат ПЗ

9. мат ПЗ

8. мат ПЗ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

енглески,

1ПЗ, 19.2.,

петак

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски

КЗ 25.2.

немачки КЗ

руски

КЗ 25.2.

биологија

КЗ 23.2.

биологија КЗ 26.2.

енглески

1ПЗ, 22.2.,

понедељак

руски

КЗ 25.2.

биологија

КЗ 23.2.

биологија КЗ 26.2.

немачки

КЗ 24.2.

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

енглески језик, писмени зад., 3.3. среда

руски

КЗ 4.3.

немачки

КЗ

руски

КЗ 4.3.

немачки

КЗ 5.3.

руски

КЗ 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

ПЗ српски

ПЗ српски,

енглески језик, писмени зад.,

8.3.понедељак

ПЗ српски

ПЗ српски

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15. мат КВ

16. мат КВ

15. мат КВ

16. мат КВ

18. гео КВ

15. мат КВ

16. мат КВ

18. гео КВ

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.3. биологија

25. гео КВ

К3-22.3.-

енгл.ј.

25.ЕЈ ТЕСТ

српски

ј. и књ.

уторак

23.март

ПЗ

22.ЕЈ ТЕСТ

српски

ј. и књ.

среда

24.март

ПЗ

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

КЗ српски

КЗ српски

30.3.биологија

КЗ српски

КЗ -29.3.- енгл.ј.

КЗ српски

1. гео КВ

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

6. мат ПЗ

5. мат ПЗ Историја

09.04.

6. мат ПЗ

5. мат ПЗ Историја

07.04.

6. мат ПЗ

5. мат ПЗ

Историја

07.04.

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Географија (14.04.)

Историја

16.04.

Историја

14.04.

Историја 14.04.

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски

ПЗ 22.4.

немачки ПЗ

Географија (21.04.)

руски

ПЗ 22.4.

биологија 20.4. КЗ

биологија

КЗ 23.4.

руски

ПЗ 22.4.

биологија 20.4. КЗ

немачки

ПЗ 23.4.

биологија 23.4.

КЗ

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

руски

ПЗ 29.4.

немачки ПЗ

руски

ПЗ 29.4.

српски

ј. и књ.

понедељак

26.април

КЗ

немачки

ПЗ 28.4.

руски

ПЗ 29.4.

српски

ј. и књ.

уторак

27.април

КЗ

32

10.5. – 14.5 .

B – ут, чет

A – пон, ср, пет

енглески језик, писмени зад., 12.5., среда

13.ЕЈ ПЗ

10.ЕЈ ПЗ

33

17.5. – 21.5.

B- пон, ср, пет

A - ут, чет

енглески језик, писмени зад., 19.5., среда

2ПЗ-Б-енг.ј.-петак

српски

ј. и књ.

петак

20.мај

ПЗ

српски

ј. и књ.

четвртак

21.мај

ПЗ

34

24.5. – 28.5.

B – ут,чет

A – пон, ср, пет

25. мат КВ

24. мат КВ

25. мат КВ 2ПЗ-А-енг.ј.-понед.

24. мат КВ

25. мат КВ

24. мат КВ

35

31.5. – 4.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

ПЗ српски

пон/уторак

ПЗ српски

пон/уторак

ПЗ српски

пон/уторак

ПЗ српски

пон/уторак

36

7.6. – 11.6.

B– ут, чет

A – пон, ср, пет

8. мат ПЗ

7. мат ПЗ

8. мат ПЗ

7. мат ПЗ

8. мат ПЗ

7. мат ПЗ

37

14.6. – 18.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА дужих од 15 минута ( 6. Разред)

*ПЗ-писмени задатак, а  остало су контролни задаци.

бр.

нас. нед.

6– 1

А

6 – 1

Б

6 – 2

А

6 – 2

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

26.01. мат

25.01. мат

28.01. мат

29.01. мат

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

3.2.2021. Српски ј.

тест

2.2.2021.

Српски ј.

тест

1.фебруар

српски језик

српски јез. 2.2.2021.

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

11.02. ПЗ

мат

10.02.  ПЗ

мат

12.2 КЗ биологија

11.02. ПЗ

мат

10.02.  ПЗ

мат биологија 12.2.

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

17.2.КЗ биологија

биологија 19.2.

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

22.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

05.03.гео

02.03.гео

03.03.гео

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

11.3.физика

10.03. ист

11.3.физика

8.03.гео

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15.03. ист

18.3. физика

15.3.2021.

српски језик пз

16.3.2021.

српски језик пз

18.3. физика

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

немачки 23.3.

25.03 енг

немачки 22.3

немачки 23..3.

25.03. енг

немачки 26.3.

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

31.03. мат

01.04. мат

30.03. енг

31.03. мат

29.03. историја

01.04. мат 30.03. енг

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9.4. биологија КЗ

05.04. историја

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

14.4. биологија КЗ

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

22.04. ПЗ мат

21.04 ПЗ мат

22.04.

ПЗ мат

биологија 20.4.

21.04

ПЗ мат

биологија 23.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

немачки ПЗ 26.4

немачки  ПЗ 27.4

немачки ПЗ 26.4

немачки  ПЗ 27.4

32

10.5. – 14.5 .

B – ут, чет

A – пон, ср, пет

10.5.2021. српски ј.

ПЗ

11.5.2021. српски ј.

ПЗ

10.5.2021.

српски језик пз

11.5.2021.

српски језик пз

33

17.5. – 21.5.

B- пон, ср, пет

A - ут, чет

18.05. енг ПЗ

20.5. физика

19.05. ист

20.5. физика

18.05. енгПЗ

34

24.5. – 28.5.

B – ут,чет

A – пон, ср, пет

24.05.ист

27.5. физика

25.5.енгПЗ

27.5. физика

25.5.енгПЗ

35

31.5. – 4.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

03.06. мат

02.06. мат

03.06. мат

02.06. мат

36

7.6. – 11.6.

B– ут, чет

A – пон, ср, пет

9.6.2021.

Српски ј.

тест

8.6.2021.

Српски ј.

тест

7.6.2021.

српски језик кз

8.6.2021.

српски језик кз

37

14.6. – 18.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

17.06. ПЗ мат

16.06. ПЗ мат

17.06.

ПЗ мат

16.06

ПЗ мат

бр.

нас. нед.

6 – 3

А

6 – 3

Б

6 – 4

А

6 – 4

Б

6– 5

А

6– 5

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

28.01. мат

29.01. мат

28.01. мат

29.01. мат

26.01. мат

немачки

ПЗ 28.1.

25.01. мат

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

3.2.2021.

Српски ј.

тест

2.2.2021.

Српски ј.

тест

1.2.2021.

српски језик

2.2.2021.

српски језик

2.2.2021.

српски језик

3.2.2021.

српски језик

немачки

ПЗ 4.2.

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

11.02. ПЗ

мат

09.02.

биологија

10.02. ПЗ

мат

11.02. ПЗ

мат

10.02.  ПЗ

мат

биологија 12.2.

11.02.

ПЗ мат

09.02.

биологија

10.02. ПЗ

мат

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

16.02.

биологија

биологија 19.2.

19.02.

Историја

16.02.

биологија

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

22.2.2021.

Српски ј.

ПЗ

немачки

КЗ 25.2.

24.02.

Историја

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

03.03.гео.

03.03.гео

03.03.гео

немачки

КЗ 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

8.03.гео 12.3. физика

8.03.гео

12.3. физика

11.3.физика

8.03.гео

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

19.3. физика

15.3.2021.

српски језик пз

19.3. физика

16.3.2021.

српски језик пз

16.3.2021.

српски језик пз

17.3.2021.

српски језик пз

18.3.физика

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

немачки 25.3.

немачки

26.3.

22.03. енг

немачки 25.3

немачки 26.3.

22.03. енг

24.03.енг

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

31.03. мат

29.03. енг

01.04. мат

31.03. мат

29.03. историја

01.04. мат

31.03.мат

02.04. енг

01.04.мат

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

08.04. енг

08.04. енг

05.04. историја

9.04.

историја

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

14.04.

Историја

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

22.04.

ПЗ

мат 20.04.

биологија

21.04

ПЗ

мат

22.04. ПЗ.мат

биологија 20.4.

21.04 ПЗ мат

биологија 23.4.

22.04.

ПЗ

мат 20.04.

биологија

21.04

ПЗ

мат

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

немачки  ПЗ 26.4

немачки  ПЗ 27.4.

29.04. биологија

немачки  ПЗ 28.4.

немачки ПЗ 29.4

немачки

ПЗ 28.4.

немачки

ПЗ 29.4

27.04. биологија

32

10.5. – 14.5 .

B – ут, чет

A – пон, ср, пет

10.5.2021. српски ј.

ПЗ

11.5.2021. српски ј.

ПЗ

10.5.2021.

српски језик пз

11.5.2021.

српски језик пз

11.5.2021.

српски језик пз

12.5.2021.

српски језик пз

33

17.5. – 21.5.

B- пон, ср, пет

A - ут, чет

21.5. физика

21.5. физика

20.5. физика

19.5. енгПЗ

34

24.5. – 28.5.

B – ут,чет

A – пон, ср, пет

28.5. физика

24.5.енгПЗ

27.5.енгПЗ

28.5. физика

24.5.енгПЗ

27.5.енгПЗ

26.5.енгПЗ

27.5. физика

35

31.5. – 4.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

03.06. мат

02.06. мат

03.06. мат

02.06. мат

03.06. мат

02.06. мат

36

7.6. – 11.6.

B– ут, чет

A – пон, ср, пет

9.6.2021.

Српски ј.

тест

8.6.2021.

Српски ј.

тест

а

7.6.2021.

српски језик кз

8.6.2021.

српски језик кз

8.6.2021.

српски језик кз

9.6.2021.

српски језик кз

37

14.6. – 18.6.

B - пон, ср, пет

A - ут, чет

17.06.

ПЗ мат

16.06

ПЗ мат

17.06. ПЗ мат

16.06. ПЗ мат

15.06.

ПЗ мат

14.06

ПЗ мат

7. разред- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА дужих од 15 минута

*ПЗ-писмени задатак, а  остало су контролни задаци.

бр.

нас. нед.

7 – 1

А

7 – 1

Б

7 – 2

А

7 – 2

Б

7 – 3

А

7 – 3

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски

ј. и књ.

26.1. ПЗ

Физика 25.01.

српски      ј. и књ .29.1. ПЗ

српски ј. и књ.26.1. ПЗ

Физика

25.01

српски       ј. и књ.

29.1. ПЗ

српски ј.и књ.

четвртак

28.1. ПЗ

Физика

Петак 29.01.

српски     ј. и књ.

25.1. ПЗ

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Физика

Понедељак 01.02.

03.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

Физика

Понедељак 01.02.

05.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

Физика

Среда 03.02.

01.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Географија (уторак, 09.02.)

10.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 09.02.)

08.02.енглески ПЗ

8.2.МАТ ПЗ

Географија (четвртак, 11.02.)

9.2.МАТ ПЗ

10.02.енглески ПЗ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

биологија

19.2.

матема.

КЗ 17.2.

среда

матем. 18.2. КЗ четвртак

биологија

19.2

матем. КЗ 17.2. среда

матем.

18.2. КЗ четвртак

српски ј. и књ.

петак

19.2. КЗ

биологија

18.2.

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки 25.2.

српски ј. и књ.

уторак

23.2. КЗ

биологија

24.2.

српски ј. и књ.

понедељ.

22.2. КЗ

руски / немачки 25.2,

српски ј. и књ.

уторак

23.2. КЗ

биологија

24.2.

српски ј. и  књ.

понедељ.

22.2. КЗ

биологија  23.2.

руски /немачки25.2.

српски ј. и књ.

понед.

22.2. КЗ

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

историја

уторак  02.03.

руски / немачки 4.3,

историја

уторак  02.03.

руски /немачки 4.3.

историја

понедељак 01.03.

руски /немачки 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Историја уторак 09.03.

Историја уторак 09.03.

енглески 12.3. петак

Историја среда 10.03,

енглески 08.3. понедељак

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

енглески кз 17.3

енглески

Кз 16.3

енглески кз 15.3.

15.3.мат КВ,

енглески

кз 17.3.

16.3.мат КВ

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски ј.   и књ.

уторак

23.март ПЗ

Физика

Понедељак 22.03.

српски ј. и књ.среда

24.март ПЗ

српски ј. и књ.

уторак

23.март ПЗ

Физика

Понедељак 22.03

српски ј. и књ.

24.март ПЗ

српски ј. и књ.

четвртак

25.март ПЗ

Физика

Среда

24.03.

српски ј. и књ.

26.март ПЗ

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

Физика

Понедељак 29.03.

Матем. ПЗ 31.3. среда

Географија (уторак, 30.03.)

Математика ПЗ   1.4. чет

Физика

Понедељак 29.03.

Матем. ПЗ

31.3. среда

Географија (уторак, 30.03.)

Матем. ПЗ

1.4. чет

Физика

Среда

31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

05.04

Географија (уторак, 06.04.)

хемија 05.04

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

05.04

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

хемија

12.04

хемија

12.04

хемија

12.04

16.4.мат ПЗ

13.4.мат ПЗ

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

руски / немачки ПЗ

22.4.

биологија

21.4.

руски ПЗ

22.4.

биологија

21.4.

биологија

20.4.

руски ПЗ

22.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

мат. КЗ 28.4.

биологија

28.4.

руски / немачки ПЗ

29.4.

матем. 29.4. КЗ

биологија

28.4.

Матем. КЗ

26.4. пон

руски ПЗ

чет . 29.

биологија

27.4.

руски  ПЗ 29.4.

32

10.5. – 14.5 .

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

енглески ПЗ 12.5.

енглески ПЗ 10.5.

Матем. КЗ

чет. 13.5.

енглески

ПЗ 10.5.

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

енглески ПЗ 17.5.

17.5.мат

18.5.мат

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

енглески ПЗ 26.5

енглески ПЗ 26.5

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски ј. и књ.

среда

1.јун КЗ

српски ј. и књ.

уторак

2.јун КЗ

срски ј. и књ.

среда

1.јун КЗ

српски ј. и књ.

уторак

2.јун КЗ

српски ј. и књ.

среда

3. јун КЗ

српски ј. и књ.

четвртак

2.јун КЗ

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

Мат. ПЗ

7.6. пон.

Мат. ПЗ

10.6. чет

Мат. ПЗ

7.6. пон

Мат. ПЗ

10.6. чет

8.6.мат ПЗ

7.6.мат ПЗ

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

бр.

нас. нед.

7 – 4

А

7 – 4

Б

7 – 5

А

7 – 5

Б

7 – 6

А

7 – 6

Б

17

18.1. – 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски, КЗ, четвртак

Физика

Петак 29.01.

српски, КЗ, четвртак

Физика

Понедељак 25.01

Физика

Понедељак 25.01

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

Физика

Среда 03.02.

02.02.енглески ПЗ

српски, КЗ, четвртак

Физика

Понедељак 01.02.

03.02.енглески ПЗ

српски, КЗ, четвртак

Географија (уторак, 02.02.)

Физика

Понедељак 01.02.

03.02.енглески ПЗ

Географија (уторак, 02.02.)

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

09.02.енглески ПЗ

Географија (четвртак, 11.02.)

8.2.МАТ ПЗ

9.2.МАТ ПЗ

10.02.енглески ПЗ

КЗ српски

Географија (уторак, 09.02.)

КЗ српски

10.02.енглески ПЗ

21

17.2.-19.2

А - ср, пет

Б -  чет

српски, ПЗ, среда

биологија

18.2.

српски, ПЗ, четвртак

српски, ПЗ, среда

Географија (петак, 19.02.)

биологија

18.2.

српски, ПЗ, четвртак

биологија

18.2.

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

биологија 23.2.

матем. 25.2. КЗ

четвртак

немачки 26.2.

матем.

24.2. КЗ

руски / немачки 25.2.

руски 25.2.

матем.

23.2. КЗ

уторак

матем.

КЗ 22.2. понед.ПЗ српски

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

историја

понедељак 01.03.

немачки 5.3.

Географија (уторак, 02.03.)

биологија

1.3.

историја

уторак 02.03.

руски / немачки 4.3.

биологија

1.3.

историја

уторак 02.03. руски 4.3.

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

Историја среда 10.03.

Историја уторак 09.03

Историја

уторак 09.03.

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

енглески кз 16.3.

15.3.мат КВ,

енглески

кз 17.3.

16.3.мат КВ

ПЗ српски

енглески

кз 17.3.

ПЗ српски

26

22.3. - 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

енглески кз 23.3.

Матем. ПЗ

25.3. чет

Физика

24.03

Матем. ПЗ 26.3. петак

Физика

Понедељак 22.03

Матем.

ПЗ 23.3.

уторак

Физика

Понедељак 22.03

Матем.

ПЗ 24.3.

среда

27

29.3. – 2.4.

А – пон,сре,пет

Б – ут, чет

Физика

Среда

31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

Физика

Понедељак 29.03.

енглески кз 31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

Физика

Понедељак 29.03.

енглески кз 31.03.

Географија (уторак, 30.03.)

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски, КЗ, четвртак

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

05.04

српски, КЗ, среда

српски, КЗ, четвртак

Географија (уторак, 06.04.)

хемија

07.04

српски, КЗ,петак

Географија (уторак, 06.04.)

хемија 07.04

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

хемија

12.04

хемија

14.04

16.4.мат ПЗ

13.4.мат ПЗ

хемија 14.04

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

биологија

20.4.

немачки ПЗ 23.4.

руски / немачки ПЗ

22.4.

биологија

19.4.

руски ПЗ 22.4.

биологија

19.4.

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср,

Б - ут, чет

немачки ПЗ 26.4.

Матем. КЗ 28.4.

биологија

27.4.

Матем.

КЗ 29.4.

биологија

26.4.

руски  / немачки ПЗ 29.4.

Матем.

КЗ 26.4.

руски ПЗ 29.4.

Матем. КЗ 27.4.

32

10.5. – 14.5 .

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

енглескиПЗ 11.5.

енглески пз 12.05.

биологија

10.5.

енглески ПЗ 12.5.

33

17.5. – 21.5.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

енглески ПЗ 18.5.

17.5.мат

18.5.мат

КЗ српски

КЗ српски

34

24.5. – 28.5.

Б – ут,чет

А – пон, ср, пет

енглески ПЗ 26.5

енглески ПЗ 26.5

35

31.5. – 4.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

српски, ПЗ, четвртак

српски, ПЗ, среда

српски, ПЗ, четвртак

српски, ПЗ, среда

ПЗ српски

ПЗ српски

36

7.6. – 11.6.

Б – ут, чет

А – пон, ср, пет

Мат. ПЗ

9.6. среда

Мат. ПЗ

10.6. чет

8.6.мат ПЗ

7.6.мат ПЗ

Мат. ПЗ

7.6. пон

Мат. ПЗ

8.6. ут

37

14.6. – 18.6.

Б - пон, ср, пет

А - ут, чет

8. разред- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА дужих од 15 минута

*ПЗ-писмени задатак, а  остало су контролни задаци.

8 – 1

А

8 – 1

Б

8 – 2

А

8 – 2

Б

8 – 3

А

8 – 3

Б

17

18.1.- 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

26.1.-мате

матика

28.1.- физика

25.1.-мате

матика

26.1.-мате

матика

25.1.-мате

матика

28.1.-мате

матика

29.1.-мате

матика

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

1.2-.геогра

фија

4.2.- физика

3.2.- физика

5.2.- физика

2.2.- физика

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

9.2.-мате

матика-пз

10.2.-мате

матика-пз

8.2-.геогра

фија

9.2.-мате

матика-пз

11.2.-биологија

9.2.-мате

матика-пз

8.2.- физика

12.2.-мате

матика-пз

11.2.-биологија

10.2.-мате

матика-пз

21

17.2. – 19.2.

А -  ср, пет

Б -  чет

17.2.-биологија

18.2.-биологија

18.2.-биологија

22

22.2. – 26.2.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски-пз

25.2.-хемија

српски-пз

22.2.-биологија

српски-пз

25.2.-хемија

српски-пз

српски-пз

српски-пз

24.2.-хемија

23

1.3. – 5.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

5.3.-енгле

ски пз

2.3.-хемија

5.3.-енгле

ски пз

2.3.-хемија

5.3.-енгле

ски пз

1.3.-хемија

24

8.3. – 12.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

8.3.-енгле

ски пз

8.3.-енгле

ски пз

12.3-геогра

фија

8.3.-енгле

ски пз

12.3-геогра

фија

25

15.3. – 19.3.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

15.3.-мате

матика

19.3-геогра

фија

16.3.-мате

матика

17.3.-мате

матика

19.3-геогра

фија

16.3.-мате

матика

17.3.-мате

матика

19.3-геогра

фија

18.3.-мате

матика

26

22.3. – 26.3.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

23.3.-

немачки-руски

22.3-геогра

Фија

24.3.-историја

23.3.-

немачки-руски

24.3.-историја

23.3.-

немачки-руски

25.3.-историја

27

29.3. – 2.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

31.3.-историја

30.3.-

немачки-руски

31.3.-историја

30.3.-

немачки-руски

30.3.-

немачки-руски

1.4.-

историја

28

5.4. – 9.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

6.4.-мате

матика-пз

8.4.-хемија

5.4.-мате

матика-пз

6.4.-мате

матика-пз

8.4.-хемија

5.4.-мате

матика-пз

7.4.- физика

8.4.-мате

матика-пз

7.4.-мате

матика-пз

9.4.- физика

29

12.4. – 16.4.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

12.4.- физика

15.4.-хемија

13.4.- физика

14.4.- физика

15.4.-хемија

16.4.- физика

30

19.4. – 23.4.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

српски-пз

српски-пз

21.4.-биологија

српски-пз

22.4.-биологија

српски-пз

српски-пз

22.4.-биологија

српски-пз

21.4.-хемија

31

26.4. – 29.4.

А - пон, ср

Б - ут, чет

26.4.-

немачки-руски пз

28.4.-биологија

27.4.-

немачки-руски пз

26.4.-

немачки-руски пз

27.4.-

немачки-руски пз

29.4.-биологија

26.4.-

немачки-руски пз

28.4.-хемија

27.4.-

немачки-руски пз

29.4.-биологија

32

10.5. – 14.5.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

10.5.-мате

матика

14.5.-енгле

ски пз

11.5.-мате

матика

12.5.-мате

матика

14.5.-енгле

ски пз

11.5.-мате

матика

12.5.-мате

матика

14.5.-енгле

ски пз

13.5.-мате

матика

33

17.5. – 21.5.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

17.5.-енгле

ски пз

17.5.-енгле

ски пз

17.5.-енгле

ски пз

34

24.5. – 28.5.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

26.5.-мате

матика-пз

25.5.-мате

матика-пз

26.5.-мате

матика-пз

27.5.-мате

матика-пз

28.5.-мате

матика-пз

27.5.-мате

матика-пз

35

31.5. – 4.6.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

српски

српски

српски

српски

српски

српски

8 – 4

А

8 – 4

Б

8 – 5

А

8 – 5

Б

8 – 6

А

8 – 6

Б

17

18.1.- 22.1.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

18

25.1. – 29.1.

А – ут, чет

Б – пон, ср, пет

26.1.-мате

матика

25.1.-мате

матика

28.1.мате

матика

29.1.-мате

матика

25.1.- физика

28.1.мате

матика

25.1.мате

матика

29.1.гео

графија

19

1.2. – 5.2.

А - пон, ср, пет

Б - ут, чет

3.2.- физика

3.2.- физика

1.2.-гео

графија

5.2.- физика

1.2-гео

графија

20

8.2. – 12.2.

А – ут, чет