ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE

ПOДEЛA OДEЉEЊСKИХ СТAРEШИНСТAВA

 

Oдeљeњe

Имe и прeзимe

Oдeљeњe

Имe и прeзимe

I-1

Драгана Радосављев

V-1

Јасминка Стајчић

I-2

Александра Јовановић

V-2

Сузана Радичевић

I-3

Звонко Стошић

V-3

Ана Мирковић

I-4

Тања Боснић

V-4

Горана Глигоревић

I-5

Велика Томић

V-5

Весна Ђурђић-Ћирић

I-6

Марија Милојевић

VI-1

Мирјана Страиновић

II-1

Ивана Боровац

VI-2

Драгана Јовановић - Џакула

II-2

Јелена Јованић

VI-3

Весна Глигоревић

II-3

Саша Здравковић

VI-4

Ружица Радовић

II-4

Јована Спасић

VI-5

Андријана Милошевић

II-5

Марија Кокотовић

VII-1

Александра Мијачић

III-1

Споменка Трмчић

VII-2

Босиљка Живановић

III-2

Наташа Миловановић

VII-3

Милена Ђорђевић

III-3

Сунчица Миладиновић

VII-4

Данијела Савић

III-4

Мира Матијевић

VII-5

Јелена Проле

III-5

Светлана Брашњевић

VII-6

Милена Танчић

III-6

Јелена Лојаница

VIII-1

Весна Марковић

IV-1

Снежана Михајлов

VIII-2

Маријана Томашевић

IV-2

Данијела Чоловић

VIII-3

Владимир Цветковић

IV-3

Милка Ђоковић

VIII-4

Емина Милошевић

IV-4

Владанка Ирић

VIII-5

Мира Николић Алексић

IV-5

Тања Куртић

VIII-6

Соња Чабрић

IV-6

Милица Андрић

ГРУПЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

1.разред – 1.група

Наташа Ђорђевић, професор разредне наставе

1.разред – 2.група

Невена Ћалов, професор разредне наставе

1.разред – 3.група

Иван Стојинов, професор разредне наставе

1.разред – 4.група

Јасмина Поповић, професор разредне наставе

2.разред – 1.група

Јована Словић, професор разредне наставе

2.разред – 2.група

Весна Мирковић, професор разредне наставе

* Због актуелне епидемиолошке ситуације услед болести Covid -19, групе у боравку су формиране тако да их у првом разреду има четири, а у другом разреду две.

 

ПOДEЛA ПРEДМEТA И OДEЉEЊA НA НAСТAВНИKE

 

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Соња  Чабрић

8-2,3,4, 5,6

Горана  Глигоревић

7-6 5-3,4

Андријана  Милошевић

8-1 6-2,4,5

Милена Ђорђевић

5-5 7-1,2,3

Јасминка Стајчић

5-1,2   7-4,5

Јелена  Ковачевић

6-1,3

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Емина Милошевић

2-5 6-1,2,3,4,5       8-4,5,6

Александра Мијачић

3-1,6 5-2,5 7-1,2,3,4,5,6

Маријана Томашевић

4-1,2,3,4 5-1,3 8-1,2,3

Наталија   Кашак

1-2,5 2-1,2,3,4 3-2,3     4-5,6

Јасмина   Вукић

1-1,3,4,6      3-4,5     5-4

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Наташа   Радоја

5-2,3,5 6-2,3,4,5 7-1,3,4,5,

Бранкица   Кончаревић

6-1 8-1,2,3,4,5,6

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Сандра   Вујић

5-1,4     7-2

Ивана Велимировић

8-1,2,3,4,5

Мирјана  Стевановић

6-1 7-1,2,3,4,5,6       8-6

Татјана Грујичић-Пиперски

5-1,2,3,4,5         6-2,3,4,5

ИСТОРИЈА

Милена Танчић

5-2,3,4,5    6-2,4 7-1,2,3,4,5,6

Весна  Рољевић,

6-3      8-3,5,6

Сања  Петровић

5-1 6-1

Татјана  Савић

6-5 8-1,2,4

ГЕОГРАФИЈА

Ана Мирковић

5-2,3   7-1,2,3,4,5,6 8-1,5,6

Урош Јокић

5-1,4,5

Драгана  Јовановић-Џакула

6-1,2,3,4,5 8-2,3,4

ФИЗИКА

Босиљка   Живановић

7-1,2,3,4,5,6 8-5

Весна Марковић

6-1,2,3,4,5          8-1,2,3,4,6

МАТЕМАТИКА

Мира Николић-Алексић

6-2,3,5 8-1,5

Сузана Радичевић

5-2,3     8-3,6

Весна Ђурђић-Ћирић

5-1,4,5 7-3,5

Тамара   Дробњак

7-1,2,4,6

Ружица  Радовић

6-1,4      8-2,4

БИОЛОГИЈА

Мирјана Страиновић

5-1,4,5        6-1 8-1,2,3,4,5,6

Данијела  Савић

5-2,3  6-2,4 7-1,2,3,4,5,6

Милица   Крнета

6-3,5

ХЕМИЈА

Јасмина Шапоњић

7-1,2,3,4,5,6 8-3

Силвија Грковић

8-1,2,4,5,6

РУСКИ ЈЕЗИК

Неда  Тодосијевић

5-12345   7-12356 8-123 8-456

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Весна Глигоревић

5-3    6-1,2,3,4 7-2,3    8-3,5

Јелена  Проле

5-1,2,5      6-5 7-1,4,5       8-1,4

Петра  Качук

5-4       7-6 8-2,6

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ТИО

Славица   Стајчић

5-1,3,4, 5 7-1,2,3,4,5,6

Горан Станковић

5-1,2,3,4 7-1,2,3,4,5,6

Владимир Цветковић

8-3

Душан Лакић

6-1,2,4,5 8-1,2,3,4,5,6

Ранко  Гребовић

6-1,2,3,4,5       8-1,2,4,5,6

Босиљка   Маркуц

5-2,5     6-3

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Никола   Бјелић

1-1,2,3,4,5    3-1,2,3    5-3,4,5 7-1,2,5,6

Милица   Милетић

1-6 ; 3-4,5,6;  4-1,2,3;  5-1,2;  6-1 7-3,4;   8-5

Иван  Перовић

2-1,2,3,4,5       4-4,5,6      6-3,4,5   8-1,3,4,6

Бојан  Тодоровић

6-2     8-2

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Никола   Бјелић

1-1,2,3,4,5    3-1,2,3    5-3,4,5 7-1,2,5,6

Милица   Милетић

1-6 ; 3-4,5,6;  4-1,2,3;  5-1,2;  6-1 7-3,4;   8-5

Иван  Перовић

2-1,2,3,4,5       4-4,5,6      6-3,4,5   8-1,3,4,6

Бојан  Тодоровић

6-2     8-2

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Милош  Бузаџин

1-2,5 2-4   3-4,5 4-2,5,6 5-23,4   6-1,25 7-1,2,4,6   8-12,3,4,6

Дејан  Анђеловски

1-1,3,4,6 2-1,5 3-12,36    4-4 5-1,5 6-3,4 7-3,5 8-5

Станиша Уверић

2-23    4-5,6

ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА

Елза Хаџић

7 група - по једна група од 1 до 8.

ИНФОРМАТИКА

Анђела Ђоровић

5-1,2,3,4,5 6-1,2,3,4,5                                        7-1,3,4,5 8-1,2,3,4,5,6

Јелена Ђурђевић

6-1,2,3,5            8-1,4

Владимир  Цветковић

5-1,2,3,4,5 6-4 7-1,2,3,4,5,6       8-2,3,5,6

Тамара   Дробњак

7-2,6

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Весна  Виријевић

5-5 6-13,4       7-15,4 8-12,5

Горана  Глигоревић

5-1,2,3 7-2,5,6

Сања  Петровић

5-4 6-2,5 8-3,4,6

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0076.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.