Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку.Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно - образовних проблема.

Савет родитеља:

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

- даје сагласност на програм и организовање екскурзија

- предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног рада

- учествује у поступку предлагања изборних предмета

- учествује у поступку предлагања избора уџбеника

- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене делатности установе

- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика

- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе

- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана ; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

- разматра и прати услове за рад установе

- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.

 

Представници Савета родитеља за школску 2020/2021.годину:

1/1 Милићевић Кристина

1/2 Марија Петковић Бонџић

1/3 Станић Соња

1/4 Проданић Јелена

1/5 Костић Каплановић Марија

1/6 Петровић Јакша

2/1 Небојша Варошчић

2/2 Елена Песић

2/3 Балсић Милан

2/4 Данка Бероња

2/5 Биљана Ђерић

3/1 Шћепановић Мирјана

3/2 Митровски Маја

3/3 Милан Савић

3/4 Бајић Светлана

3/5 Милићевић Весна

3/6 Рахмановић Александра

4/1 Нада Анђелковић

4/2 Хинић Снежана

4/3 Јовановић Раденко

4/4 Дракулић Сања

4/5 Воркапић Мирјана

4/6 Вукашиновић Бисера

5/1 Гајић Валентина

5/2 Петровић Вања

5/3 Кожул Александра

5/4 Милоњић Ивана

5/5 Вељковић Дејан

6/1 Јелена Гњидић-Бијелић

6/2 Јелена Карајловић

6/3 Марија Алексић

6/4 Александар Нишавић

6/5 Павловић Горан

7/1 Царевић Ивана

7/2 Јелена Прокић Пауновић

7/3 Радованка Грујанчић

7/4 Цолић Тања

7/5 Анета Крстић

7/6 Марковић Ана

8/1 Маја Милосевић

8/2 Сандић Дејан

8/3 Симиџија Валентина

8/4 Александар Јовановић

8/5 Мирјана Ђорђевић

 

8/6 Радосав Мијајловић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

ruskinje 3.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.