Изабрани уџбеници

Избор уџбеника за V разред, за школску 2021/2022. годину

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

„Чаролија стварања”, читанка за пети разред основне школе

др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић

Логос

„Језичко благо”, граматика за пети разред основне школе

др Светлана Слијепчевић, др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић,

„У потрази за језичким и књижевним благом” , радна свеска за пети разред основне школе

др Наташа Станковић Шошо, др Светлана Слијепчевић, др Бошко Сувајџић,

МАТЕМАТИКА

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

Привредно друштво Герундијум, доо, Београд

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

Електронски додатак уз уџбенички комплет;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе,

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

БИГЗ школство доо

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

НОВИ ЛОГОС

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

Креативни центар

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић

БИГЗ школство доо

ИСТОРИЈА

„Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе - ћирилица

Весна Лучић

БИГЗ школство доо

ГЕОГРАФИЈА

„Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе - ћирилица

Марко Јоксимовић

НОВИ ЛОГОС

БИОЛОГИЈА

Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

Герундијум доо

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

TO THE TOP PLUS 1 – енглески језик за пети разред основне школе,  пета година учења,  уџбенички комплет  (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

H. Mičel,  M.Malkogiani

Дата Статус д.о.о

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

Дата Статус д.о.о.

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Конечно 1 - руски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

K.A. Баман, У. Боргварт, M. Брош, E.Д. Шмит, Д. Генч, П. Јабуков, Г.Р. Боровски, E. Валах, Д. Керкез и J. Гинић

Klett Издавачка кућа доо

 

 

 

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА VI РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица

Чаролија читањаЧитанказасрпскијезикикњижевностзашестиразредосновнешколе; Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић

Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе; Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Project 3, уџбеник;Tom Hutchinson;

Project 3,радна свеска; Tom Hutchinson,Rod Fricker

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2, немачки језик за пети разред основне школе(пета година учења) и за шести разред основне школе ( друга година учења);уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска); Frederice Jin,Luca Rormana

РУСКИ ЈЕЗИК

„KLETT”

Конечно 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч

МУЗИЧКА КУЛТУРА

БИГЗ школство д.о.о.

Музичка култура за шести разред основне школе, Маја Обрадовић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

БИГЗ школство д.о.о.

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, Миливоје Мишко Павловић

ИСТОРИЈА

БИГЗ школство д.о.о.

Историја 6 – уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски

ГЕОГРАФИЈА

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 6 – уџбеник са одабраним географским изворима за шести разред основне школе; Снежана Вујадиновић, Др Рајко Голић, Др Дејан Шабић

БИОЛОГИЈА

Герундијум

Биологија уџбеник за 6 разред основне школе; Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић

ФИЗИКА

БИГЗ

Физика уџбеник за 6 разред основне школе; Марија Крнета,Катарина Стевановић

Физика збирка задатака са лабараторијским вежбама за 6 разред основне школе; Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Томашевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„БИГЗ школство”

Техника и технологијаза шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);ћирилица; Данило Шешељ,Петко Андрић,др Жељко Папић

МАТЕМАТИКА

Герундијум

Математика за 6. Разред основне школе, Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић

Збирка задатака из математике за 6. Разред, Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

БИГЗ

Информатика и рачунарство 6.

Марина Петровић,Зорица Прокопић,Јелена Пријовић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

 

Избор уџбеника  за 7. разред основне школе за школску 2021/2022. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00591/2019-07

од 28.1.2020.

Чаролија стварања,

Читанка за српски језик  и књижевност за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо,

Граматика за седми разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

У потрази за језичким и књижевним благом,

Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Бошко Сувајџић

Eнглески језик

„THE ENGLISH BOOK”

Project 4, Serbiаn editon,

енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson

650-02-00503/2019-07

од 4.2..2020.

 

 

 

Hемачки језик

„DATA STATUS”

Prima Plus A2.1, немачки језик за шести разред основне школе,шеста година учења и  седми разред основне школе,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

LutzRohrmann

650-02-00441/2019-07

од 26.12.2019.

 

Руски језик

 

„KLETT”

Конечно! 3,

руски језик  за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)

Аутори уџбеника:

Кристине Амштајм Баман,

Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

Аутори радне свеске:

Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

650-02-00535/2019-07

од 17.1.2020.

 

 

 

БИОЛОГИЈА

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Тијана Прибићевић

650-02-00553/2019-07

од 13.2.2020.

 

ФИЗИКА

„БИГЗ школство”

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Јелена Радовановић

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

„БИГЗ школство”

Физика 7,

збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

 

ХЕМИЈА

„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија

за седми разред основне школе

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07

од 27.1.2020.

 

„ГЕРУНДИЈУМ”

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07

од 27.1.2020.

 

Географија

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020.

Историја

БИГЗ ШКОЛСТВО д.о.о.

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Урош Миливојевић,

Весна Лучић,

Зоран Павловић

650-02-00624/2019-07

од 12.2.2020.

Математика

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика

за седми разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић

650-02-00552/2019-07

од 28.1.2020.

Збирка задатака из математике

заседми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

Техника и технологија

KLETT”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

Информатика и рачунарство

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

650-02-00499/2019-07

од 5.2.2020.

Ликовна култура

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00549/2019-07

од 17.1.2020.

Музичка култура

„БИГЗ школство”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00627/2019-07

од 28.1.2020.

 

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

,,НОВИ ЛОГОС“

Српски језик и књижевност 8 за осми разред основне школе;                        уџбенички комплет;         ћирилица

650-02-00260/2020-07  од 16.12.2020.

Чаролија стварања, Читанка за осми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,     Бошко Сувајџић

Језичко благо, Граматика српског језика за осми  разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо,      Бошко Сувајџић

У потрази за језичким и књижевним благом, Радна свеска за српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,     Светлана Слијепчевић Бјеливук,   Бошко Сувајџић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

The English Book

Project 5, Serbian edition,

engleski jezik za osmi razred osnovne škole,

prvi strani jezik,

osma godina učenja;

udzbenički komplet (udzbenik i radnasveska)

Tom Hutchinson

650-02-00338/2020-07 od 5.1.2021.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

Инфотехника”

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; ћирилица

Зоран Ферина

650-02-00318/2020 -07

од 1.2.2021.

ИСТОРИЈА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

БИГЗ ШКОЛСТВО д.о.о.

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Урош Миливојевић,Зоран Павловић и Весна Лучић

650-02-00457/2020-07

 

од 1.3.2021.

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

Data Status

Prima Plus A2.2, немачки језик за седми разред основне школе, први страни језик, седма година учења и осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Фридерике Џин, Луц Рорман

650-02-00451/2019-07 од 26.12. 2019.

ГЕОГРАФИЈА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 8,

уџбеник за осми разред

основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07

од 4.12.2020.

ФИЗИКА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

„БИГЗ

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

 

Збирка задатака са лабараторијским вежбама и решењима из физике за 8. разред

Јелена Радовановић, Владан Младеновић

650-02-00450/2020-07 од 2.2.2021.

ХЕМИЈА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

GERUNDIJUM

Hemija 8. za osmi razred osnovne škole i Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za osmi razred osnovne škole

Jasna Adamov

Sonja Velimirović

Gordana Gajić

Snežana Kalamković

650-02-00378/2020-7 od 11.1.2021

МАТЕМАТИКА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 8, за осми разред основне школе

Синиша Јешић, Јасна Благојевић

650-02-00373/2020-07 од 11.2.2021.

Збирка задатака из математике 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић, Александра Росић

БИОЛОГИЈА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 8, за осми разред основне школе; ћирилица

Томка Миљановић, Весна Миливојевић, Оливера Бијелић Чабрило, Тихомир Лазаревић

650-02-00364/2020-07 од 5.1.2021.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

БИГЗ школство”

Музичка култура 8,

уџбеник за осми разред

основне школе;

ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00441/2020-07

од 22.2.2021.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

БИГЗ школство”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе

Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07 од 9.2.2021.

РУСКИ ЈЕЗИК

назив издавача

наслов уџбеника

писмо

имена аутора

број и датум решења министра

„KLETT”

Конечно! 4,

руски језик за осми разред основне школе,

други страни језик,

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника:

Кристине Амштајн Баман,

Улф Боргварт,

Моника Брош,

Данута Генч,

Наталија Осипова Јос,

Гизела Рајхерт Боровски,

Евелин Валах,

Жаклин Ценкер,

Драгана Керкез,

Јелена Гинић;

аутори радне свеске:

Кристине Амштајн Баман,

Моника Брош,

Данута Генч,

650-02-00250/2020-07

од 10.11.2020.

 

Информатика и рачунарство

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за  осми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

 

 


 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.