Изабрани уџбеници

 

Избор уџбеника за V разред, за школску 2021/2022. годину

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

„Чаролија стварања”, читанка за пети разред основне школе

др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић

Логос

„Језичко благо”, граматика за пети разред основне школе

др Светлана Слијепчевић, др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић,

„У потрази за језичким и књижевним благом” , радна свеска за пети разред основне школе

др Наташа Станковић Шошо, др Светлана Слијепчевић, др Бошко Сувајџић,

МАТЕМАТИКА

Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

Привредно друштво Герундијум, доо, Београд

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

Електронски додатак уз уџбенички комплет;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе,

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

БИГЗ школство доо

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

НОВИ ЛОГОС

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

Креативни центар

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић

БИГЗ школство доо

ИСТОРИЈА

„Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе - ћирилица

Весна Лучић

БИГЗ школство доо

ГЕОГРАФИЈА

„Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе - ћирилица

Марко Јоксимовић

НОВИ ЛОГОС

БИОЛОГИЈА

Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

Герундијум доо

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

TO THE TOP PLUS 1 – енглески језик за пети разред основне школе,  пета година учења,  уџбенички комплет  (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

H. Mičel,  M.Malkogiani

Дата Статус д.о.о

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

Дата Статус д.о.о.

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Конечно 1 - руски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио CD)

K.A. Баман, У. Боргварт, M. Брош, E.Д. Шмит, Д. Генч, П. Јабуков, Г.Р. Боровски, E. Валах, Д. Керкез и J. Гинић

Klett Издавачка кућа доо

 

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА VI РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица

Чаролија читањаЧитанказасрпскијезикикњижевностзашестиразредосновнешколе; Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић

Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе; Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Project 3, уџбеник;Tom Hutchinson;

Project 3,радна свеска; Tom Hutchinson,Rod Fricker

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2, немачки језик за пети разред основне школе(пета година учења) и за шести разред основне школе ( друга година учења);уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска); Frederice Jin,Luca Rormana

РУСКИ ЈЕЗИК

„KLETT”

Конечно 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч

МУЗИЧКА КУЛТУРА

БИГЗ школство д.о.о.

Музичка култура за шести разред основне школе, Маја Обрадовић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

БИГЗ школство д.о.о.

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, Миливоје Мишко Павловић

ИСТОРИЈА

БИГЗ школство д.о.о.

Историја 6 – уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски

ГЕОГРАФИЈА

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 6 – уџбеник са одабраним географским изворима за шести разред основне школе; Снежана Вујадиновић, Др Рајко Голић, Др Дејан Шабић

БИОЛОГИЈА

Герундијум

Биологија уџбеник за 6 разред основне школе; Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић

ФИЗИКА

БИГЗ

Физика уџбеник за 6 разред основне школе; Марија Крнета,Катарина Стевановић

Физика збирка задатака са лабараторијским вежбама за 6 разред основне школе; Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Томашевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„БИГЗ школство”

Техника и технологијаза шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);ћирилица; Данило Шешељ,Петко Андрић,др Жељко Папић

МАТЕМАТИКА

Герундијум

Математика за 6. Разред основне школе, Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић

Збирка задатака из математике за 6. Разред, Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

БИГЗ

Информатика и рачунарство 6.

Марина Петровић,Зорица Прокопић,Јелена Пријовић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.