Летопис 2016/2017

Летопис 2016/2017

 

 

 

 

Основна школа „Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 01.09.2016. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 27.01.2017.

Настава, коју је похађало 1085 ученика у 41 одељењу (22 одељења у нижим и 19 одељења у вишим разредима), била је организована у две смене, и то: ученици 1,3,5 и 7. разреда ишли су у једну, а ученици 2, 4, 6 и 8. разреда у другу. Промене смена вршиле су се седмично.

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Директор школе: Милета Ђоровић

Секретар: Светлана Јовановић

Психолог: Биљана Михаиловић

Педагог: Наташа Еремија

Библиотекар: Даринка Милановић (Ана Никетић)

Шеф рачуноводства: Ана Димитријевић

Административно-финансијски радник: Јованка Маџгаљ

Разредна настава: Јелена Лазаров, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Милена Ракоњац, Светлана Брашњевић, Споменка Трмчић, Андријана Шикл Ерски, Сунчица Миладиновић, Мира Матијевић, Мирела Радолић, Владанка Ирић, Снежана Михајлов, Светлана Илибашић, Милка Ђоковић, Јакшић Марија, Тања Томашевић, Милица Андрић, Драгана Радосављев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Тања Боснић, Велика Томић

Боравак: Наташа Ђорђевић, Марија Кокотовић, Милена Миљковић, Јована Словић, Иван Стојинов, Данијела Чоловић

СЕПТЕМБАР

01.09. Отпочела школска 2016/17. Година

06.09. Састанак стручног већа за развој школског програма

09.09. састанак стручног већа за развој школског програма

13.09. Одржана прва седница Наставничког већа

15.09. Састанак Стручног већа друштвених наука историје и географије

14.09. Прва седница Школског одбора; седница Савета родитеља

14.09. Одржан састанак Стручног већа за област језик и комуникације

20.09. Прва седница Одељенских већа петог разреда

21.09. Састанак Стручног већа природних наука

23.09. Стручно усавршавање у школи – Наставник техничког Горан Станковић одржао огледни час у одељењу V-4, наставна јединица: Приказивање предмета техничким цртањем

27.09. Стручно усавршавање у школи – Наставник биологије Катарина Тодоровић одржала угледни час у одељењу VII-2, наставна јединица: Ћелија – грађа и функција; одржан састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

29.09. Почело извођење наставе кинеског језика као факултативног предмета; систематски преглед за одељења III разреда

У нашој школи Дечју недељу обележили смо низом активности. Отворена је изложба у холу школе са темом: „Нећу да бригам, хоћу да се играм“ и „Мој свет чаробан и леп“; ученици млађих разреда су са својим учитељима осликавали школско двориште кредама; наставници физичког васпитања и учитељи организовали су дечје игре – по избору деце у школском дворишту; последњи дан био је обележен надметањем ученика у друштвеним играма; ученици седмих разреда учествовали су на седници ученичких парламената „Од игре до зависности“, а учествовали су и у пројекту „Ми смо будућност и желимо да се представимо“ где нас је ученица Лана Бонџић 4-2 представила „Дрхтавом песмом“ Мике Антића.

У оквиру Дечје недеље ученици наше школе учествовали су у активностима „Пријатеља деце, београдске општине Палилула“ и то на:

ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ „Нећу да бригам, хоћу да се играм“, I место Теодора Николић 4-5 у категорији ученика од I-IV; II место Радивоје Ђурић 5-1 у категорији ученика од V-VIII разреда.

ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ „Мој свет чаробан и леп“, I место Марија Благојевић 8-1 у категорији ученика од V-VIII разреда; II место Богдан Бачко у категорији ученика од V-VIII разреда.

СПЕЦИЈАЛНУ НАГРАДУ освојила је ученица Исидора Прокопљевић 3-4.

ОКТОБАР

6.10. Одржана седница Савета родитеља

6.10. Одржан састанак Сручног већа за област језик и комуникације

10.10.-14.10. Одржано школско такмичење у кошарци за ученике од 5. до 8. разреда

13.10. Одржана друга седница Школског одбора

14.10. Одржана седница Педагошког колегијума

17.10. Одржан састанак Тима за инклузивно образовање

18.10. Одржан састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

19.10. Одржана друга седница Наставничког већа

24.10. Стручно усавршавање у школи – Професор ликовне културе Јадранка Дабић одржала угледни час у одељењу VII-3, наставна јединица: Пропорције 2.

26.10. Стручно усавршавање у школи – Професор хемије Силвија Грковић одржала угледни час у одељењу VII-3, наставна јединица: Смеше; састанак Тима за заштиту ученика од насиља

26.10. Састанак Стручног већа природних наука

27.10. Стручно усавршавање у школи – Професор руског језика Неда Тодосијевић одржала угледни час са одељењима V-1 и V-2, наставна јединица: Привет Россия (квиз), Урок 1 и 2 (систематизација); Професори физичке културе Стево Поњавић и Иван Перовић одржали угледни час са одељењима V-3 и V-4, наставна јединица: Рукомет – вођење и додавање

28.10. Стручно усавршавање у школи – Професор енглеског језика Марија Јанић одржала угледни час у одељењу VIII-2, наставна јединица: Unit 2 – Vocabulary, parts of a town; The freedom ship – text

НOBEMБАР

01.11.-0 6.11. Одржано школско такмичење у одбојци за ученике од 5. до 8. разреда

03.11. Састанак тима за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања. Руководилац тима : Јелена Јовановић.

06.11. На литерарном конкурсу „Народне ношњекоји је организовало удружење пријатељи деце београдске општине Палилула, Андреј Бранковић II-5 освојио је треће место у категорији млађи узраст од 1-2 разреда и Мартина Лалић освојила је треће место у категорији млађи узраст од 3-4 разреда; На литерарном конкурсуПоносим се својим прецимаАндреа Поштић II- 5 у категорији млађих разреда освојила је треће место.

08.11. Стручно усавршавање у школиПрофесор техничког и информатичког образовања Славица Стајчић одржала угледни час у одељењу VII-3, наставна јединица: Цртање коришћењем рачунара и израда презентација.

10.11. Одржана трећа седница Наставничког већа.

14.11. Одржан састанак Стручног већа за област језик и комуникације

15.11. У оквиру Плана рада Савета родитеља одржано предавање за родитељеДигитално насиље“. Предавање је одржала Биљана Михаиловић,школски психолог.

17.11. Одржано школско такмичење у пливању за ученике од 5. до 8. разреда

16.11. Састанак Стручног већа природних наука

22.11. Стручно усавршавање у школиПрофесор енглеског језика Данијела Андрејић одржаће угледни час. Тема: Present Continuous – упитни облик.

23.11. Oдржана седница Савета родитеља

25.11. Одржана трећа седница Школског одбора

28.11. Састанак Стручног већа друштвених наука историје и географије

29.11. Систематски преглед за ученике VII разреда.

30.11. Систематски преглед за ученике VII разреда

У новембру смо учествовали на ликовном конкурсуМој Београд“. Хана Ћосовић освојила је друго место у категорији ученика од II-III разреда. Ана Чарапић 4-5 освојила је прво место у категорији ученика од III-IV разреда. Специјалну награду освојила је ученица Каја Сарић 2-1 у категорији ученика од I-IVразреда.

31.01. Састанак стручног већа за развој школског програма

ДЕЦЕМБАР

14.12.Стручно усавршавање у школиПрофесор енглеског језика одржала је угледни час у одељењу VI -3; наставна јединица: Paste Simple and Continuons Tense

17.12. Одржана су два семинара у школи: „ Технике учењаиШколско оцењивање у основној школи“.

Акредитован семинарТехнике учењаобезбеђује развијање компетенција за поучавање у учење (К2) и приоритетан је за области П1 (индивидуализовани приступ у раду са децом, еченицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области). Семинар је једнодневан.

Акредитован семинарШколско оцењивање у основној школи и средњој школи 2“ обезбеђује развијање компетенција та поучавање и учење (К2) и приоритетан је за области П2 (праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника). Семинар је једнодневан.

21.12. Одржана четврта седница Школског одбора.

21.12. и 22.12. У свечаној сали, за ђаке прваке, васпитачи вртићаДунавска бајка организовали новогодишњу представу.

22.12. У свечаној сали школе одржано предавање за родитеље под називомВаспитни стилови родитеља“. Предавање је одржала Биљана Михајловић, школски психолог.

23.12. Одржана четврта седница Наставничког већа.

23.12. Састанак Стручног већа природних наука

26.12. Састанак Стручног већа друштвених наука историје и географије

29.12. Инспектори Градског МУП-а одржали предавање за ученике IV и VII разреда.

-У месецу децембру узели смо учешће у ликовном и литерарном конкурсуМој пријатељ ватрогасацу организацији Ватрогасног савеза Београда.

-На литерарном конкурсу пласман је следећи: 1.место Данило Вујовић II-5, 2.место Мартин Антић II-5. На ликовном конкурсу освојили смо м,ного захвалница за учешће на конкурсу. На квизу општинског такмичења ватрогасног подмлатка, девојчице другог и петог разреда, као и дечаци петог разреда освојили су златну медаљу на општинском такмичењу и следи им учешће на градском такмичењу на јесен. Дечаци другог разреда освојили су сребрну медаљу.

-У децембру смо испратили ликовни конкурс, који организује Дечји клуб Народног музеја у Београду са темомЗимски дан за памћење“.

II место освојила је Александра Остојић III-4, а Неда Милошевић IV-1, са својим ликовним радом, ушла је у најужи избор од двадесет радова,који су били изложени у Музеју Вука и Доситеја у Јевремовој улици. 28. јануара, 2017. године, обе ученице су присуствовале радионициМој доживљај Светог Савеи том приликом су биле похваљене и награђене.

-Наша школа укључила се у пројекатПодршка укључивању ученика/миграната о образовни систем Републике Србијекоје подржава Министарство просвете у сарадњи са ЦОП-ом и Уницефом. Наставу у нашој школи похађало седам ученика/ миграната.

ЈАНУАР

17.01. Одржан час у библиотеци са одељењем I-3.

19.01. Одржано је школско такмичење из математике за ученике од 3.до 8. разреда;на општинско такмичење се пласирало 82 ученика.

20.01. Одржан састанак радне групе за израду плана интегритета. Чланови радне групе: Светлана Јовановић, Биљана Михаиловић, Соња Чабрић, Снежана Михајлов, Саша Здравковић, Милета Ђоровић.

25.01.Одржано је школско такмичење из хемије;на општинско такмичење су се пласирали: Наталија Маркуц 7-5, Ђорђе Мијајловић 7-5, Тамара Поповић 7-5, Стефан Јосиповић 8-4, Денис Јамини 7-5, Филип Миљуш 7-3, Филип Коларић8-2, Лука Андријевић 8-1.

26.01. Одржано је школско такмичење из немачког језика;на општинско такмичење се пласирало два ученика.

27.01. Приредбом у којој су учествовали ученици свих разреда обележена школска слава Свети Сава

2912. Одржано предавањеЖивот да,дрога не“. Предавање одржали инспектори криминалистичке полиције.

30.01. Састанак Стручног већа друштвених наука историје и географије

31.01. Одржана седница Педагошког колегијума

31.01. Састанак Стручног већа природних наука

31.01.Одржан састанак Стучног већа за област језик и комуникације

-У јануару смо на конкурсу за дечју карикатуруМали Пјеру категорији од V-VIII разреда освојили следеће резултате: 2. место Софија Вујић VII-1, 3. место Ђорђе Мијаиловић VII-5

ФЕБРУАР

1.02. Одржана пета седница Наставничког већа.

13.02. Одржано је школско такмичење из физике;на општинско такмичење се пласирало 14 ученика.

14.02. Одржано је школско такмичење из биологије;на општинско такмичење се пласирало 19 ученика.

15.02.-27.02. Одржано је школско такмичење из карикатуре „Мали Пјерна ком је учествовало 50 ученика; пласман је следећи: 1.место- Ива Јовановић VIII-3, 1.место Анђела Стојановић V-1, 2.место матеја Јосиповић VII-2, 2.место Софија Вујић VII-1, 3.место Никола дамњановић V-3, 3.место Kатарина Каплановић V-5.

17.02. Одржано је школско такмичење из енглеског језика.

20.02. Одржано је школско такмичење из историје.

20.02. Одржано предавање „Електронско насиљеу одељењу VI-2

22.02. Oдржано школско такмичење из српског језика и језичке културе; на општинско такмичење се пласирало 19 ученика

23.02. Стручно усавршавање у школи- Професор разредне наставе Владанка Ирић одржала је угладни час из српског језика у одељењу 3-6; наставна јединицаШта је отац“, Драган Лукић.

23.02. Одржан састанак Савета родитеља.

23.02. Одржано школско такмичење из географије.

23.02. Одржано предавањеЕлектронско насиљеу одељењу VI-4 и предавањеНасиље на спортским трибинамау одељењу VIII-4.

24.02. Одржана Књижевна олимпијада на школском нивоу

25.02. Одржано општинско такмичење из енглеског,немачког и руског језика; Катарина Павловић VIII-4 (рус.) освијила је друго место, а Никола Мишчевић VIII-4 (нем.) освојио је треће место.Оба ученика су се пласирала на градски ниво такмичења. Ива Јовановић VIII-3 (енгл.) такође се пласирала на градски ниво такмичења.

26.02. Одржано је општинско такмичење из хемије; учешће на градском такмичењу обезбедили су: Наталија Маркуц VII-5, Стефан Јосиповић VIII-4, Тамара Поповић VII-5 и Ђорђе Мијајловић VII-5.

27.02. Одржано је општинско такмичење из хемије;ученици Наталија Маркуц VII-5 и Стефан Јосиповић VII-4 освојили су прво место, а ученици Тамара Поповић VII-5 и Ђорђе Мијајловић VII-5 освојили су треће место и пласирали се на градски ниво такмичења.

Одржано општинско такмичење соло-певачаЗлатна сиренаса следећим постигнућима: 2. место Милица Пешић, 8-3 у жанру популарне забавне песме свих епоха, 4. категорија; 3. место Стефан Јосиповић, 8-4 у жанру забавне песме свих епоха, 4. категорија; 3. место Анастасија Станковић, 8-3 у жанру народне домаће песме, 3. категорија; Захвалност за ревијални наступ Петра Милић, 5-3 у жанру популарне забавне песме.

МАРТ

01.03. Стручно усавршавање у школи- Професор разредне наставе Марија Јакшић одржала је угледни час из српског језика у одељењу IV-4; наставна јединицаПредикат- утврђивање“.

04.03. Одржано општинско такмичење Књижевна олимпијада у организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије;на Градско такмичење пласиралe су се : Бранка ЏелајлијаVIII-1 ( III место ), Катарина Петровић VIII-4 ( III место), Лана Остојић VIII-3 ( III место) ; на основу прошлогодишњег успеха на Републичком такмичењу, директан пласман на Градско такмичење имале су Бојана Свитлица VIII- 4 и Ана Брајовић VIII-4.

05.03. Наша школа је била домаћин општинског такмичења из историје; на Градско такмичење су се пласирали: Никола Дамњановић V- 3 (III место), Стефан Јосиповић, VII-4 (II место) Матеја Раковић VIII-1 (II место) Милош Селаковић VIII-3 (II место).

05.03. Одржано је општинско такмичење из биологије; на градски ниво такмичења пласирало се 16 ученика.

06.03. Одржано школско такмичење рецитатора.У категорији од I до IV разреда: 1.место Ирина Јосић IV-3, 2.место Лена Брајковић IV-5 и 3.место су поделили Урош Вергаш I-1, Војин Цвијетић II-1 и Анастасија Стевановић III-6; у категорији од V до VIII разреда: 1.место Исидора Бркић V-5, 2.место Татјана Стојилковић VII-4 и 3.место су поделили Катарина Карањац V-3 и Миљан Јововић V-1. На општинско такмичење пласирано је прво и друго место у обе категорије.

06.03. Одржан час у библиотеци са одељењем 1-5; наставна јединицаРужно пачеХ. К. Андерсен.

10.03. На литерарном конкурсуСањао саму организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула, ученици наше школе освојили су : 1.место Андреј Стојановић 3-6 (1-4. разреда) ; 2.место Филип Петровић 5-3 (5-8.разреда); 3.место Катарина Каплановић 5-5.

11.03. Одржано општинско такмичење у карикатуриМали Пјер“; ученица Софија Вујић VII - 1 освојила је друго место.

16.03. Стручно усавршавање у школи- Професор енглеског језика Наталија Кашак одржала угледни час у одељењу II-2; наставна јединица: Is there a in your town? Yes. I No

16.03. Одржано општинско такмичење из географије; на градски ниво такмичења пласирало се осам ученика.

16.03. Ученици од I до VIII разреда учествовали на међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“, које је организовало Друштво математичара Србије.

18.03. Одржано општинско такмичење из српског језика и језичке културе; на градски ниво такмичења пласирали су се: Вук Босанац V-3 ( II место ), Никола Дамњановић V-3 ( II место ), Ивана Глишић V-5 ( III место ), Сара Алексић VI-3 ( III место ), Ива Јовановић VIII-3 ( I место ) ( на основу прошлогодишњег успеха на Републичком такмичењу ).

20.03. Састанак Радне групе за израду плана интегритета; чланови радне групе су: Светлана Јовановић, Биљна Михаиловић, Соња Чабрић, Снежана Михајлов, Саша Здравковић, Милета Ђоровић.

21.03.У организацији Црвеног крста одржано предавање „ Антитрафикингза ученике седмог разреда

22.03. Стручно усавршавање у школипрофесор енглеског језика Јасмина Вукић одржала угледни час у одељењу VII-3; наставна јединица: The tailor of Swaffham

23.03. Стручно усавршавање у школи- Професор математике Сузана Радичевић одржала угледни час у одељењу 5-1; наставна јединица: Множење децималних бројева.

24.03. Школски психолог Биљана Михаиловић одржала је предавање за родитељеПодршка у учењу“.

27.03. У сарадњи са Школском управом града Београда и Министарством просвете у нашу школу се уписало 13 ученика/миграната.

- У акцији „Читам, па шта?“, коју је организовала Библиотека града Београда, запаженим приказима књига „Хобит “ Џона Толкина, „Ово је најстрашнији дан у мом животу Јасминке Петровић и „Ени из Зелених забата Луси Мод Монтгомери наша ученица Ања Синђић VI4 остварила је пласман на општински ниво такмичења.

29.03. Свечаном приредбом одржан Дан школе. Учествовали ученици свих разреда, хор, драмска и рецитаторска секција.

30.03. Одржано градско такмичење Књижевна олимпијада са следећим постигнућима: Ана Бајовић VIII-4 ( III место ), Бранка Џелајлија VIII-1 ( III место).

-У марту у оквиру Дечјих музичких свечаности - у категорији соло певача на „ Златној сирени“ , домаћом народном песмом „ Еј драги,драги“, Анастасија Станковић 5-3 освојила је треће место. Друго место освојила је Милица Пешић 8-3, са песмом „ Да те волим мало је рећи“ у категорији популарно забавних песама свих епоха. Стефан Јосиповић 7-4 освојио је треће место са композицијом „ Катјуша“ у оквиру жанра „Г“.

АПРИЛ

01.04. Одржано градско такмичење из хемије са следећим постигнућима: Јосиповић Стефан VII-4 ( I место), Наталија Маркуц VII-5 ( II место ).

05.04. Одржана Одељењска већа за трећи квалификациони период.

06.04. Одржана седница Наставничког већа

07.04. Састанак стручног већа за област језик и комуникација

07.04. Одржан пробни завршни испит из математике;

08.04. Одржан пробни завршни испит из српског језика и пробни завршни испит са комбинованим тестом;

09.04. На градском такмичењу из српског језика и језичке културе, које организује Друштво за српски језик и књижевност, наши ученици су остварили следеће резултате: Вук Босанац V-3 ( II место), Ивана Глишић V-5 ( III место), Сара Алексић V-3 ( II место), Бранка Џелајлија VIII-1 ( II место), Ива Јовановић VIII-1 ( I место). Бранка Џелајлија и Ива јовановић су се пласирале на Републичко такмичење.

09.04. На градском такмичењу из географије Алекса Вукићевић VII-3 је освојио друго место, a Марко Благојевић VII-3 треће место.

10.04. Састанак стручног већа за област језик и комуникација

12.04. У акцији „Читам, па шта?“, коју је организовала Библиотека града Београда, запаженим приказом књигеТајни дневник Адријана МолаСју Таузенд наша ученица Ања Синђић VII4 остварила је пласман на градски ниво такмичења.

18.04. У порти Храма Светог Николе у Борчи, организовано је осликавање васкршњих јаја и ликовни конкурсВаскрс у мом дому“.

20.04. Одржан Савет родитеља.

22.04. Одржано градско такмичење из историје. Наш ученик Јосиповић Стефан VII-4 освојио је треће место и пласирао се на Републичко такмичење.

28.04. Стручно усавршавање у школи- Професор српског језика Јасминка Стајчић одржала угледни час у одељењу V-4; наставна јединица: Глаголски облици (утврђивање)

МАЈ

05.05. Тим против насиља,злостављања и занемаривања је одржао састанак.

10.05. и 11.05. Фотографисање ученика од I- VIII разреда

11.05. Стручно усавршавање у школи- Професор разредне наставе Марина Липовац Петровић одржала је угледни час у одељењу II-5; предмет: Свет око нас; наставна јединици: Животиње моје околине.

15.05. Стручно усавршавање у школи- Професор разредне наставе Велика Томић одржала је угледни час у одељењу I-5; предмет:Српски језик; наставна јединица: „ Два друга“, Лав Толстој

16.05. Излет ученика петог разреда; дестинација Београд - Ковачица - Ечка ( каштел ) – Царска бараБеоград и излет ученика шестог разреда ; дестинација БеоградКрушедолНови СадСремски КарловциСтражиловоБеоград

16.05. Наша школа је у узорку за Међународно истраживање о здравстеном понашању деце школског узраста које спроводи Институт за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут “. У истраживању учествовали су ученици VII-2 и VII-3.

18.05. Стручно усавршавање у школи- Професор биологије Милица Крнета одржала угледни час у одељењу VIII-2; наставна јединица: Култура живљења ( еколошка култура ).

19.05. Излет за ученике који су освојили најмање друго место на општинском такмичењу и за ученике који су имали више постигнућа и што се тиче пласмана и што се тиче ранга такмичења ( градско и републичко ). На излету се обилази Авалски торањ и посећује Музеј Николе Тесле.

19.05. Инспектори МУП-а, ученицима нижих разреда одржали су предавање о понашању и безбедности у саобраћају.

24.05. - 31.05 Ученици II и III разреда и њихови учитељи били су на рекреативној настави у Сокобањи.

26.05. Одржано предавање на темуСтратегије и технике рада у настави српског као страног језика за тражиоце азила“.

29.05. У свечаној сали одржана бесплатна позоришна представа за ученике I и III разреда.

30.05. Стручно усавршавање у школиПрофесор српског језика Милена Ђорђевић одржала је угледни час у одељењу V-3 : наставна јединица: Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената.

30.05. Сручно усавршавање у школи – Професор техничког образовања Ранко Гребовић одржао је угледни час у одељењу VI-1 : наставна јединица: Конструкторско моделовање самосталан рад на сопственом пројекту.

31.05. Стручно усавршавање у школиПрофесор српског језика Андријана Милошевић одржала је угледни час у одељењу VI-4 ; наставна јединица: Бреза- Сергеј Јесењин.

31.05 - 07.06. Ученици IV разреда и њихови учитељи били су на рекреативној настави у Сокобањи.

ЈУН

05.06. Одржана седница Наставничког већа

06.06. Одржано предавање о саобраћају за ученике од I до IV разреда

06.06. Одржано предавање о саобраћају за ученике од I до IV разреда.

08.06. Одржана седница Наставничког већа

08.03. Одељење I-1 извело је приредбу поводом завршетка школске године

08.06. Одржан Савет родитеља.

12.06. Одељења II-4 и II-2 извела су приредбе поводом завршетка школске године

13.06 Одељењa II-5 и IV-5 извелa cu приредбe поводом завршетка школске године

13.06. Стручно усавршавање у школиПрофесори разредне наставе Јелена Јованић, Милена Ракоњац и Иван Стојинов одржали су угледни час; теме: 1. Спортски плес у млађим разредима основне школе, 2. Игролика и проблемска настава, 3. Мултимедијална средства у настави.

14.06. Одржан завршни испит из српског језика

15.06. Одржан завршни испит из математике

17.06. Одржан завршни комбиновани тест

21.06. Одржана Одељењска већа за ученике од I - VII разреда

21.06. Састанак стручног већа за област језик и комуникација

21.06. Састанак сручног већа за развој школског програма

22.06. Организован једнодневни излет за запослене у ОШЈован Ристић“. Маршута: БорчаЛазаревац ( Спомен костурница ) – Враћевшница ( манастир ) – ресторан Таковски врт ( Клатићево, Горњи Милановац) – Борча.

23.06. Одржана седница Наставничког већа

23.06. Свечана додела награда и диплома ученицима носиоцима дипломе Вук Караџић“, а и диплома и награда ученику генерације 2017. год. Бранки Џелајлији, 8-1.

26.06. и 27.06. Одржан семинарУправљање емоцијама у арду са децом/ученицима“. Семинар је дводневни,каталошки број 138, развија компетенције за комуникацију и сарадњу ( К-4 ) и приоритетну област П-4 ( стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације ).

27.06. Одржан састанак Школског одбора

29.06. Одржана седница Наставничког већа

АВГУСТ

21.08. Одржана седница Наставничког већа

23.08. Састанак стручног већа за област језик и комуникација

23.08. Школски психолог Биљана Михаиловић одржала предавањеМеђупредметне компетенције

24.08. Састанак стручног већа за развојно планирање

30.08. Одржана седница Наставничког већа

30.08. Састанак стручног већа учитеља

30.08. Састанак стручног већа за област језик и комуникације

31.08. Професор историје Милена Танчић одржала је предавање „ Жене у великом рату“.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

1. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА У V-4, „ПРИКАЗИВАЊЕ ПРЕДМЕТА ТЕХНИЧКИМ ЦРТАЊЕМ“, 23.9.

2. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ БИОЛОГИЈЕ У VII-2, „ ЋЕЛИЈА- ГРАЂА И ФУНКЦИЈА“, 27.9.

3. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У VII-3 „ПРОПОРЦИЈЕ 2“, 24.10.

4. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ХЕМИЈЕ У VII-3, „СМЕШЕ“, 26.10.

5. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У V-1, V-2 , „ПРИВЕТ РОССИА“, 27.10.

6. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У V-3, V-4, „РУКОМЕТ- ВОЂЕЊЕ И ДОДАВАЊЕ“, 27.10.

7. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У VIII-2, „Vokabulary, parts of a town; The freedom ship- text“, 28.10.

8. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА У VII-3, „ЦРТАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ РАЧУНАРА И ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА“, 8.11.

9. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, „ Present Continuous- upitni oblik“, 22.11.

10. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У VI-3, „Paste Simple on Continuons Tense“, 14.12.

11. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У III-6, „ШТА ЈЕ ОТАЦ“, ДРАГАН ЛУКИЋ, 23.2.

12. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У VI-4, „ПРЕДИКАТ- УТВРЂИВАЊЕ“, 1.3.2017.

13. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У IV-4, „Is there a in your town? Yes. I No“, 16.3.

14. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У VII-3, „The tailor of Swaffham“, 22.3.

15. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ МАТЕМАТИКЕ У V-1, „МНОЖЕЊЕ ДЕЦИМАЛНИХ БОЈЕВА“, 23.3.

16. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У V-4, „ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ- УТВРЂИВАЊЕ“, 28.4.

17. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У II-5, „ЖИВОТИЊЕ МОЈЕ ОКОЛИНЕ“, 11.5.

18. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У I-5, „ДВА ДРУГА“, ЛАВ ТОЛСТОЈ, 15.5.

19. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ БИОЛОГИЈЕ У VIII-2, „КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ( ЕКОЛОШКА КУЛТУРА ), 18.5.

20. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У VI-1, „ВЕЖБЕ У ИЗГОВАРАЊУ ДУГИХ И КРАТКИХ АКЦЕНАТА“, 30.5.

21. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У VI-4, „БРЕЗА“, СЕРГЕЈ ЈЕСЕЊИН, 31.5.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ

Извештај је сачињен на основу извештаја руководилаца стручних већа за образовне области.

Критеријуми селекције за укључивање ученика на такмичења су били следећи: заинтересованост ученика, залагање ученика на часовима редовне и додатне наставе, пласман на школском такмичењу,такмичарски дух,радозналост,љубав према предмету, добровољност...

Наставни предмет

Бр.уч. изашлих на школ.

Бр.уч. изашлих на општин.

Постигнуће на општинском такмичењу (освојено место и име ученика)

Постигнуће на градском такмичењу(освојено место и име ученика)

Постигнуће на републичком такмичењу

Српскијезик

(књижевност)

19

9

3.место Бранка Џелајлија 8-1

3.место Катарина Петровић 8-4

3.место Лана Остојић 8-3

-директан пласман на Градско такмичење: Ана Бајовић 8-4 и

Бојана Свитлица 8-4

3.место Ана Бајовић 8-4

3.место Бранка Џелајлија 8-1

Српски језик
(српски језик и језичка култура)

67 или 69

19

2.место Вук Босанац 5-3

2.место Никола Дамњановић 5-3

3.место Ивана Глишић 5-5

3.место Сара Алексић 6-3

2.место Бранка Џелајлија 8-1

-Ива Јовановић 8-3 (директан пласман на Градско такмичење)

2.место Вук Босанац 5-3

3.место Ивана Глишић 5-5

2.место Сара Алексић 6-3

2.место Бранка Џелајлија 8-1

1.место Ива Јовановић 8-3

у току

Српски језик-рецитатори

10

1

1.место Исидора Бркић 5-5

Енглескијезик

3

2

Ива Јовановић 8-3

Владимир Томић 8-4

( учествовали су на Градском такмичењу)

Руски језик

1

1

2.место Катарина Павловић 8-4

Немачки језик

5

2

3.место Никола Мишчевић 8-4

Биологија

40

19

2.место Џелајлија Бранка 8-1 3.место Филип Коларић 8-3 1.место Наталија Маркуц 7-52.место Бранко Каначки 7-1 2.место Милица Радичевић 7-4 3.место Ања Синђић 7-4 3.место Ања Нешић 7-2 1.место Лука Шпановић 6-2 1.место Ања Рот 6-5 2.место Милена Томић 6-5 2.место Анастација Јовановић 6-4 2.место Сара Алексић 6-3 2.место Никола Радичевић 5-1 2.место Исидора Бркић 5-5 2.место Милица Орбовић 5-1 2.место Виктор Јеремић 5-2

2.место Џелајлија Бранка 8-1

1.место Наталија Маркуц 7-5

1.место Ања Рот 6-5

2.место Лука Шпановић 6-2

Физика

14

14

1.место Енес Сулејмани 8-12.место Бранка Џелајлија 8-12.место Марковић Виктор 7-43.место Наталија Маркуц 7-5

Бранка Џелајлија 8-1 похвала

Хемија

21

9

1.место Наталија Маркуц 7-51.место Стефан Јосиповић 7-4 3.место Ђорђе Мијајловић7-5 3.место Тамара Поповић 7-5

1.место Стефан Јосиповић 7-4(пласман на републичко такмичење)

2.место Наталија Маркуц 7/5

Географија

21

10

2.место Богојевић Марко 7-3

2.местоПећић Матеја 7-1

2.местоВукићевић Алекса 7-3

3.местоФирез Иван 7-3

3.место Миљуш Филип 7-3

3.местоЦветковић Неда 8-2

2.место Вукићевић Алекса 7-3

3.место Богојевић Марко 7-3

Историја

31

20

3.место Дамњановић Никола 5-3

2.местоЈосиповић Стефан 7-4 2.место Матеја Раковић 8-1

2.место Селаковић Милош 8-3

3.место Јосиповић Стефан 7-4 (пласман на Републичко такмичење)

Математика

(3-4)

125

57

прванаграда :

МињаСтаменковић3-3

БогданВујатовић3-2

друга награда:

ТеодораВеличковић3-3

ЛараСтевановић3-1

трећа награда:

ПавлеЈоловић3-3

ПавлеРадаковић3-6

НиколаПрпа3-6

МаркоГрујић3-4

ВукЗеленовић3-3

МаријаКордић3-2

МилицаНовковић3-2

ЛанаКузмановић3-4

друга награда

ВукашинМиловановић4-3

СофијаМојсиловић4-4

НађаШабан4-3

Математика

(5-8)

86

30

друга награда

Ивана Глишић 5-5

Анреа Богдановић 5-5

Бранка Џелајлија 8-1

трећа награда

Алекса Дракулић 5-5

Стефан Јосиповић 7-4

ТиО

(моделарска секција)

12

2.место Никола Радичевић 5-1

1.место Михаило Симеуновић 8-1

3.награда Никола Радичевић 5-1

3. место Никола Радичевић 5-1

Тио

(саобраћајна секција)

8

2.место Ања Митровић 6-3

2.место Вељко Боројевић 5-3

екипа школе 4.место

Музичка култура

14

4

2.место Милица Пешић 8-3

3.место Стефан Јосиповић 7-4

3.место Анастасија Станковић 6-3

Петра Милић-захвалница

Ликовна култура

50

13

1.место Маја Илић 5-5

1.место Михајло Перић 6-3

2.место Филип Петровић 5-3

2.место Софија Вујић 7-1

Физичко васпитање-фудбал

75

20

Треће место -Дуловић Никола 8-4

Деспотовић Немања 8-3 Милиновић Драган 8-3

Којовић Немања 8-1 Ранисављевић Немања 8-1

Физичко васпитање-кошарка

80

20

Прво место -Пејић Зоран 8-4 Ребић Никола 8-4

Богићевић Страхиња 8-4

Дуловић Никола 8-4Димитријевић Урош 8-1

Четврто место - Пејић Зоран 8-4 Ребић Никола 8-4

Богићевић Страхиња 8-4

Дуловић Никола 8-4

Димитријевић Урош 8-1

-

Физичко васпитање-одбојка

80

12

Прво место - Јовановић Ања 6-4 Обрић Катарина 6-1

Стојковић Катарина 6-3

Кнежевић Ања 5-2

Карањац Катарина 5-3

Треће коло- Јовановић Ања 6-4 Обрић Катарина 6-1

Стојковић Катарина 6-3

Кнежевић Ања 5-2

Карањац Катарина 5-3

-

Пливање

-

1

Прво место – Вања Грујић 7-2

Прво место – Вања Грујић 7-2

Прво место – Вања Грујић 7-2

Атлетика

50

10

Прво место – Одри Петра 7-3

Прво место – Прпа Јелена 6-4

Такмичење у току

-

Литерарни конкурси:

Гаврил Вујић 5/5:

- 3. место на литерарном конкурсу Дечјег културног центра Београд посвећеном Мирославу Антићу „Свако дете има крила“

- похвала на литерарном конкурсу Културног центра Футог „Љубав није само реч“ (за најлепшу дечју љубавну песму) за песму Фењер стари, која је и објављена у зборнику под називом Песмарица - љубав (ни)је само реч

- финалиста Фестивала поезије београдских основних школа „Мали победник“; песме Пријатељство и Фењер стари објављене су у Зборнику 2017 овог фестивала. Пласман на регионални фестивал „Дјечије царство“ у Бањалуци (које се одржава 27.4, па чекамо резултате)

- 1. место на регионалном (међународном) књижевном конкурсу „Краљевство бијелих рада“ - „титула“ ПРИНЦ КРАЉЕВСТВА БИЈЕЛИХ РАДА (са сајта: Ovogodišnje "Kraljevstvo Bijelih rada" dio je projekta "Evropa za kulturu, Kultura za Evropu". Riječ je o projektu koji je finansiran od strane EU po ugovoru CRIS No: 2016/377-115. Takođe, ovogodišnje "Kraljevstvo Bijelih rada" biće, kao i prethodna dva, dio zvaničnog programa manifestacije "Ratkovićeve večeri poezije").

Радивоје Ђурић 5/1:

-3.место на литерарном конкурсу Пријатеља деце ПалилулаНећу да бригам, хоћу да се играм

Ања Синђић 7/4 – 2.место на литерарном конкурсуМој пријатељ ватрогасаци учешће на конкурсу који организује Библиотека града БеоградаЧитам, па шта“ (учествоваће на Градском такмичењу)

Дина Алидини 7/4 – 1.место на литерарном конкурсуМој пријатељ ватрогасац

Руски језик:

«Россиию умом не понять» 16.12.2017. , приредба ученика основних школа у Београду који уче руски језик, Руски дом. Учествовало је двоје децеБојана Трифуновић 5/2 и Вишња Тодосијевић 5/2.

25.02.2017. општинско такмичење ученика основних школа, други страни језик; учествовало је једно детеКатарина Павловић 8/4 и освојила друго место.

3.3.2017. међународно такмичење у декламовању руске прозе, Руски дом, «Живая классика». Учествовало је једно детеБојана Свитлица 8/4, без пласманасамо диплома за учешће.

25.03. 2017. градско такмичење, други страни језик, Катарина Павловић 8/4 четврто местобез пласмана на републичко.

Такмичење у рецитовању на руском језику основних и средњих школа, поводом светског дана поезије 21.03.2017., Руски дом «Поэзии чарующие стихи» . Учествовало је

двоје деце – Бојана Трифуновић 5/2 и Вишња Тодосијевић 5/2. Без освојеног места – само диплома за учешће.

24. 04. 2017. Пета НИС олимпијада (Учествовало је једно дете. Катарина Павловић 8/4 се пласирала у финале такмичења, које ће се одржати 27.04.2017. у Руској школи на Новом Београду.)

МАТЕМАТИКА

Дописна математичка олимпијада

5.разред :Радичевић Никола -1. Награда у другом колу

7.разред: Радичевић Милица -1. Награда у другом колу

8.разред: Бранка Џелајлија – 1. награда у другом колу

Републичко финале (само ученике са 100 бодова) одржано је 20.11.2016. године у Београду .

На финалном такмичењу су учествовали: Радичевић Никола, Радичевић Милица и Бранка Џелајлија.На републичком финалном такмичењу свих троје су освојили похвале.

Интернет математичка олимпијада

Бранка Џелајлија – у прва два кола овог такмичења освојила максималан број бодова и позвана на републичко финале, које је одржано 17.12.2017. у Београду.

На републичком финалном такмичењу Бранка Џелајлија је освојила 3. награду.

Meђународно такмичење „ Кенгур без граница“

одржано је 16. марта 2017. године. На такмичењу је учествовало 253 ученика од првог до осмог разреда. Наши ученици су постигли следеће резултате:


ПРВИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Вукашин Милићевић

Александра Јовановић

Лука Тошић

Александра Јовановић

Маја Ђорђевић

Александра Јовановић

Теодора Бакић

Драгана Радосављев

Похвала (4)

ДРУГИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Душан Зебић

Милена Ракоњац

Анђелија Алексић

Саша Здравковић

Мања Милетић

Марина Липовац

Вук Николић

Марина Липовац

Емилија Анђелковић

Марија Кокотовић

Похвала (5)


ТРЕЋИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Лука Ранковић

Јелена Лазаров

Лара Стевановић

Споменка Трмчић

Павле Радаковић

Владанка Ирић

Миња Стаменковић

Сунчица Миладиновић

Похвала (4)

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Вељко Станковић

Снежана Михајлов

Вукашин Миловановић

Милка Ђоковић

Јана Сарић

Милица Андрић

Похвала (3)


ПЕТИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Алекса Дракулић

Мирјана Спасојевић

Трећа награда – позив на финални турнир 28.05.2017.

ШЕСТИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Лука Шпановић

Александар Промицаћ

Јован Дучић

Весна Ђурђић-Ћирић

Похвала (2)


СЕДМИ РАЗРЕД

ученик

наставник

Милица Радичевић

Сузана Радичевић

Наталија Маркуц

Мирјана Спасојевић

Теодора Ћирић

Мирјана Спасојевић

Похвала (3) ОСМИ РАЗРЕД