Потврда

(Назив послодавца) _________________

(Адреса послодавца)

Дел.бр. Датум:

 

П О Т В Р Д А

Овим се потврђује да се _______________________________ налази у радном односу у

______________________ на радном месту _____________________, на ______________ радно

време са ________________радним временом. Радно ангажовање именоване/ог запослене/ог је

неопходно у просторијама послодавца______________________ у тренутним околностима због

ширења вируса Covid-19, у циљу обезбеђивања нужног континуитета у раду. Потврда се издаје на

лични захтев именоване/ог запослене/ог као доказ о радно-правном статусу, а у циљу регулисања

похађања продуженог боравка детета _____________________ у ОШ «Јован Ристић» из Борче.

Контакт послодавца: _____________________                           Послодавац:

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0076.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.