Молба за упис у први разред

 

Основна школа „Јован Ристић“

Борча, Беле Бартока 48а


М О Л Б А

За упис у први разред детета које има пребивалиште које не припада


подручју ОШ „Јован Ристић“


Молим вас да одобрите упис у први разред__________________________,


(име и презиме детета)


ЈМБГ:__________________________, са пребивалиштем


______________________________________________________________.

(адреса становања)


Разлог из ког се родитељ/старатељ детета опредељује за ОШ „Јован Ристић“:


_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________.


Датум подношења молбе: Подносилац молбе:


_______________________ _________________________


(име и презиме родитеља/старатеља)


ЈМБГ:__________________________


(родитеља/старатеља)


Бр.тел.___________________________


E-mail адреса:_____________________

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0233.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.