Јавне набавке
1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
2 ЈАВНИ ПОЗИВ- ЗА 2022/2023.ГОДИНУ
3 ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА
5 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 01/20
6 О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке-Настава у природи ученика
7 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 03/19
8 Одлука о додели уговора- исхрана
9 План јавних набавки за 2020.годину
10 О Д Л У К У о закључењу оквирног споразума- екскурзије
11 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 03/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ
12 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19
13 О Д Л У К У о додели уговора
14 О Д Л У К У о покретању поступка јавне набавке
15 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/20 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
16 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
17 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поступак јавне набавке мале вредности – Услуга исхране ученика ЈН бр. 02/19
18 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.